щоденник.клас.укр

ЩОДЕННИК.КЛАС.УКР: Система управління, моніторингу та обробки даних освітнього процесу

ЩОДЕННИК.КЛАС.УКР – Веб-інформаційна система для освітнього закладу, включаючи реєстрацію користувачів і персональні дані, оцінки та звітність, відстеження досягнень, навичок, результатів, відвідуваності учнів, календарів та розкладів. Має потужну підтримку перекладів, локалізації. Це також основа для створення індивідуальних проектів та конфігурацій для окремих учбових закладів.

ПРО ПРОЕКТ

МЕТА ПРОЕКТУ: Впровадження в систему освіти України інноваційного механізму навчання із використанням сучасних Інтернет-технологій.

Створення на базі загальноосвітніх навчальних закладів спеціалізованих Інтернет-ресурсів та підключення їх до загального шкільного порталу ЩОДЕННИК.КЛАС.УКР. Це надасть можливість оперативно обробляти дані шкільної бази і висвітлювати їх серед викладацького складу, батьків, учнів, що суттєво підвищить продуктивність в процесі навчання.

Це забезпечить отримання оперативної інформації освітнього процесу та дасть можливість мати об'єктивну інформацію про навчання та відвідування учнями закладу, полегшить роботу адміністрації у зведенні статистичних даних, та розкриє резерви у підвищенні якості освітніх послуг, забезпечить моніторинг кожного педагога.

Заміна застарілих засобів висвітлювання інформації освітнього процесу на нові, актуальні і дієві методи, повинна відбутися в Україні в найближчому майбутньому, що виведе освітній процес на сучасний, інноваційний рівень взаємодії в колі школа-учні-батьки.

З колективами закладів передбачено проведення факультативів з метою підвищення комп’ютерної та Інтернет-грамотності. За умови тісної та скоординованої взаємодії всіх учасників маємо можливість ефективного використання учнями та вчителями у навчальному процесі сучасних Інтернет-технологій, та опанування ними навичок роботи у інформаційно-освітньому просторі.

Час замінити застарілі засоби, та надати школам сучасні, актуальні і дієві методи.